Aumra Zutphen

Privacy Statement

AumRa, gevestigd aan IJsselkade 8 7201 HB Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aumra.nl IJsselkade 8 7201 HB Zutphen 0622080921

Nico Vlaar is de Functionaris Gegevensbescherming van AumRa. Hij/zij is te bereiken via info AT aumra DOT nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AumRa werkt alleen met de door cliënten verstrekte informatie. We maken geen gebruik van social media plugins.

Deze e-mail adressen, telefoonnummers en eventuele postadressen, worden enkel gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en het persoonlijk verkeer tussen cliënt en AumRa

Delen van persoonsgegevens met derden

AumRa verstrekt uitsluitend gegevens aan derden in overleg en met toestemming van cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AumRa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt ten alle tijden de informatie die AumRa van u heeft laten verwijderen door een e-mail te zenden naar info AT aumra DOT nl
AumRa zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken reageren op u verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AumRa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info AT aumra DOT nl