Opleiding tot Healer en Energetische Counselor door Nico Vlaar


Voor begeleiders die al over een discipline beschikken en voor mensen die de intentie hebben om mensen te willen begeleiden in hun bewustwordings proces.


Wat is Energetische Counseling? 

Energetische counseling is een vorm van counselen waarbij de cliënt door middel van ervaringsgerichte oefeningen inzicht verkrijgt in het functioneren van het eigen energieveld en de bijbehorende werking in het dagelijkse leven. 
De counselor herkent de energetische patronen en de werking ervan. Hij/zij maakt gebruik van concepten die de genoemde inzichten tot stand laat komen. De effectiviteit van de aangeboden concepten is enorm groot en de cliënt ervaart daardoor krachtige healing en een steeds ruimer bewustzijn.

We leven in een zeer spannende tijd. Er zijn steeds meer mensen die op zoek zijn naar "gereedschap" om beter te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Door het grote spanningsveld waarin we leven, lijkt het wel of we steeds meer energie nodig hebben om te "overleven" en er nauwelijks meer voldoende energie is om te "leven".

Dit geldt niet alleen voor cliënten, dit geldt voor ons allemaal. Bij ieder contact is er sprake van een energieverbinding, dus ook in het contact met cliënten. Het is daarom van groot belang inzicht te hebben in de werking van energie.

De kwetsbaarheid van de begeleider neemt enorm af door de ervaringen en inzichten van deze opleiding. Zijn/haar specifieke kwaliteiten worden door de inzichten en de geleerde technieken sterk bekrachtigd.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Bekrachtiging van essentie. De intentie om vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven en te handelen.

 • Pendelen of een voor jou vergelijkbare passende vorm voor het verwerven van informatie.

 • Afstemmen. Daarbij gaat het om het leren afstemmen op cliënten, onze vrienden van het licht en andere gewenste informatie. Er voor zorgen dat je je niet verliest in iets of iemand en dat je vanuit "aanwezig zijn" met alles en iedereen in contact kunt zijn.

 • Het onderzoeken van de energetische invloeden in een woning en/of werkplek. Het vaststellen en het hanteren van eventuele storende factoren.

 • Het hanteren van entiteiten (dit zijn vastgelopen en geblokkeerde gedachtenvormen) zowel de persoonsgebonden als de plaatsgebonden entiteiten.

 • Het onderzoeken van de energetische invloeden uit het verleden.

 • Het werken met ervaringsgerichte visualisatieoefeningen: o.a. het werken met koorden, overtuigingen, contracten, labels en familie-identiteiten. "De Helende Lemniscaat" is een belangrijke vorm die wordt doorgegeven, zo ook de z.g. "Boomsessie".

 • Ons gezamenlijk openstellen voor nieuwe ontwikkelingen en daar creatief mee om gaan.

 

De opleiding gaat er als volgt uitzien:

 • Er zijn 24 middagen gepland. De frequentie zal met de deelnemers worden overlegd.

 • We werken veel in ons zelf en met elkaar. Daarnaast trekken we "cliënten" van buitenaf aan om praktijkervaring op te doen.

 • De opleiding wordt in Zutphen gegeven. IJsselkade 8.

 • Na iedere trainingsmiddag maken de deelnemers een verslag waarin de ervaringen van die middag beschreven worden en waarin vermeld wordt of er eventueel weerstand tijdens die middag is (h)erkend en wat ermee gedaan is. Dit wordt de volgende trainingsmiddag met elkaar besproken. De verslagen worden ± één week voor de volgende lesdag per e-mail ingeleverd.

 • De deelnemers kunnen kiezen voor supervisiesessies tijdens de opleiding.

 • De deelnemers maken verslagen van de sessies die zij eventueel thuis doen en noteren daarin duidelijk de leervragen die ontstaan zijn.

 • Er vindt met iedere deelnemer een eindgesprek plaats en hij/zij ontvangt een certificaat, mits voldaan is aan de voorwaarden van verslag en aanwezigheid (90%).

 

Algemene informatie:

 • De kosten van de opleiding zijn als volgt: De totale bijdrage is € 1950,00 (inclusief 2 individuele sessies). Voor de aanvang van de opleiding dient er een aanbetaling gedaan te zijn van € 510,00. Verder betaal je dan iedere lesmiddag € 60,00 (bij afwezigheid dient de bijdrage uiteraard wel betaald te worden). Indien je al twee sessies hebt ontvangen is de aanbetaling € 270,00

 • Alle deelnemers dienen vooraf minimaal twee sessies met mij gehad te hebben betreffende "De Helende Lemniscaat".

 • Alle deelnemers hebben een intakegesprek.

Neem voor uitgebreide informatie contact op met Nico - M 06 2208 0921 of E info@aumra.nl